Hidden: információ titkosítás
A program futtatásához minimum 17-es JRE (Java Runtime Environment), vagy 17-es JDK szükséges.
Letöltés:
Forráskód:
baseDir:
Az a könyvtár mely alatt elhelyezkednek a meghívók (ticket-ek), a hidden fájlok, az "old" könyvtárak, és a ticket.json fájlok.
A baseDir tartalmának kialakítására jó példa a program forráskódjában szereplő /doc/basedir könyvtár.
Ezenkívül érdemes elolvasni a forráskódban lévő /doc/readme/ticket.txt fájl-t.
salt:
Minimum 16, maximum 256 bájt, mely a titkosításnál játszik szerepet.
Mivel minden bájtot 2 karakteren, hexadecimálisan kell megadni, így a hossza 32 - 512 karakter, mely páros számú karakterből áll.
Ezenkívül érdemes elolvasni a forráskódban lévő /doc/readme/password-salt-secret-key.txt fájl-t.
Példa:
Indítás windows esetén:
d:/tools/java/jdk-17/bin/java 
-jar hidden.jar 
--server.port=48000 
--server.servlet.context-path="/hidden" 
--logging.file.name="./log/hidden.log"
--app.baseDir="./data"
--app.salt="00112233445566778899aAbBcCdDeEfF"
Az így indított program elérhetősége: http://localhost:48000/hidden
A program kötelező paramétere a baseDir könyvtár, és a salt.
A könyvtárakat windows-on is "/" jellel kell elválasztani, és az utolsó karakter nem lehet "/" jel.
Példa:
Systemd service linux esetén:
Az /etc/systemd/system könyvtárba helyezzük el a hidden.service fájlt, melynek tartalma:
[Unit]
Description=Hidden xesj-application
After=syslog.target

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Service]
User=spring
SuccessExitStatus=143
WorkingDirectory=/opt/xesj-app/hidden
Restart=always
RestartSec=10

ExecStart=/usr/bin/java \
  -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom \
  -jar hidden.jar \
  --server.port=48000 \
  --server.servlet.context-path="/hidden" \
  --logging.file.name="./log/hidden.log" \
  --app.baseDir="./data"
  --app.salt="00112233445566778899aAbBcCdDeEfF"